Herroepingsrecht 

  1. Een consument (dus geen zakelijke klant) kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het geen product is (zoals een sloep met opties) dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast (de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn). 
  • het geen (opdracht tot) reparatie betreft
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@marinaut.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Adtion, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

De kosten voor retour zijn voor rekening klant. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Adtion deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument  het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Adtion heeft geretourneerd in de originele verpakking.  Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. Als hiervan sprake is en het product is ongebruikt zal het aankoopbedrag worden vergoed. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan wordt de waardevermindering van het product aan u doorberekend. Dit wordt per geval bekeken. Let op het gaat dan al snel over een flink percentage tot wel 60%. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.