Handleiding boottrailer

Deze handleiding is bedoeld om je uitleg te geven over jouw boottrailer en om je te helpen veilig en met plezier gebruik te maken van jouw boottrailer. Lees deze handleiding goed en aandachtig door, voordat je de trailer gaat gebruiken.
Deze handleiding is voor je gemaakt om je te helpen de juiste trailer te kiezen. Daarnaast zul je kennis te maken met het aankoppelen van de Trailer, uit te leggen hoe je een boot te water kan laten gaan, of juist uit het water kan halen.
Daarnaast wordt er ook informatie gegeven over het afkoppelen van de Trailer en over gebruiks- en onderhoudsinstructies. Als er – ondanks zorgvuldig doorlezen van deze handleiding – nog iets niet duidelijk is, neem dan contact op.

 

Hoe kies ik de juiste trailer?

 • Het belangrijkste is dat het gewicht van de boot (samen met de motor en accessoires zoals cabriokap) lager is dan het maximum laadvermogen van de trailer.  Het gewicht van je boot en motor vind je vaak door te Googlen. Veelal heb je voldoende aan het gewicht van je boot en tel je daar 10 procent bij op voor de motor en accessoires.
  Vervolgens kijk je of de lengte van de boot kleiner is dan de maximum bootlengte van de trailer.  Dit is van minder groot belang dan het gewicht.
 • Als de boot meer dan 1 meter achter de lichtbak uitsteekt, moet deze worden voorzien van een een “lange-lading-markeringsbord”. Een markeringsbord is een vierkant bord minimaal 42 bij 42 centimeter met parallel lopende diagonale strepen in rood-wit. De strepen moeten een breedte hebben van minimaal 7 en maximaal 10 centimeter. De rode strepen moeten fluorescerend of retroreflecterend zijn.
  Na zonsondergang
  moet aan de achterzijde van de uitstekende boot een rood licht zijn aangebracht. Op de boot die aan de voorzijde uitsteekt moet naar voren wit licht uitstralende verlichting zijn aangebracht. De afstand tussen het uiterste punt van de boot en het licht is maximaal 10 centimeter. Het witte en rode licht moeten goed zichtbaar zijn voor het tegemoetkomende respectievelijk achteropkomende verkeer.
 • Verder mag de boot in principe aan de achterzijde van de boottrailer maximaal 5 meter uitsteken, gemeten vanaf de achterste achteras. Bij een meerassige boottrailer (tandemasser) mag de boot maximaal 4 meter uitsteken, gemeten vanaf de achterste achteras. De  uitstekende lengte mag niet meer zijn dan de helft van de lengte van de boottrailer. Dus bij een boottrailer van 6 meter mag de boot niet meer dan 3 meter achter de achterste uitsteken.
 • Bij de RDW kun je van geremde boottrailers, met een bruto laadvermogen van meer dan 750 kilogram, de lengte, breedte en hoogte van de boottrailer opzoeken. Ook kun je het laadvermogen opzoeken, dat is de toegestane maximum massa - eigen gewicht boottrailer.
 • De maximale lengte bedraagt 12 meter in combinatie met een auto is de maximale lengte 18 meter.
 • De maximale hoogte bedraagt 4 meter.
 • De maximale breedte van de boottrailer bedraagt 2,55 meter. De aanhanger inclusief boot mag in de breedte totaal maximaal 3 meter breed zijn. De boot mag dus tot 22 centimeter aan de zijkant uitsteken. De boot moet worden voorzien van markeringsborden wanneer de boot meer dan 10 centimeter aan de zijkant uitsteekt.
  De 'breedte'-markeringsborden bestaan uit vierkante borden van 42 bij 42 centimeter. Langwerpige borden van 28 bij 56 centimeter of 14 bij 80 centimeter zijn ook toegestaan. De borden moeten voor zien zijn van afwisselend diagonale rode en witte strepen met een breedte tussen de 7 en 10 centimeter, waarbij de rode strepen fluorescerend of retroreflecterend zijn.
  Vier markeringsborden moeten op de voorzijde en de achterzijde van de boot zijn aangebracht, loodrecht op de lengteas boottrailer (dus niet schuin). De borden even breed worden geplaatst als de boot (dus niet breder of smaller). De borden moeten minimaal op 25 centimeter en maximaal op 1,9 meter hoogte worden geplaatst (of maximaal 2,3 meter als het niet anders kan).
  Na zonsondergang moet je aan de voorzijde een wit licht en aan de achterzijde rood voeren. De lichten moeten de grootste breedte van boot aangeven. De hoogte mag je zelf bepalen. 


Een trailer moet altijd op de boot worden afgesteld
om de boot schadevrij te kunnen laden en te vervoeren.

 • Van belang is dat het gewicht van de boot (bij een buitenboordmotor vaak aan de achterzijde) zoveel mogelijk boven het dragende deel van de boottrailer komt (dus niet boven de lichtbak met het kenteken). Bij een zelfstellende trailer hoeft dat vaak niet, dus ideaal als je geen ervaring hebt of verschillende boten vervoert.
 • Tot slot kijk je of je voertuig voldoende trekvermogen heeft voor de trailer en de boot. Dit kun je opvragen bij het RDW. Je krijgt dan een opgave voor een Maximum massa geremd (voor een boottrailer met remmen) en een Maximum massa ongeremd (voor een boottrailer zonder remmen). 
 • Alle boottrailers zijn geschikt voor rijbewijs B (mits het gewicht van de auto, trailer en boot lager is dan 3.500 kilogram.
 • Als een boot een diepe kiel heeft onderaan de boot zoals een zeilboot dan zijn vaak extra stempels nodig. Als je een RIB of rubberboot hebt dan is het zaak om trompetrollen of balken te monteren en een andere boegsteun.

 

Afstelling onder jouw boot
Wanneer je ervoor hebt gekozen het afstellen van jouw boottrailer te laten verzorgen door Marinaut is het belangrijk dat je zo snel mogelijk ook zelf test of alles naar behoren en tevredenheid functioneert. Uiteraard heeft Marinaut uitvoerig de trailer en het te water laten van jouw boot getest, echter, elke waterkant is anders en factoren als wisselende waterstanden, volle of lege brandstoftank, maar ook de hoogte van de trekhaak kunnen allemaal van invloed zijn op een juiste werking van een  boottrailer. Wanneer je er voor gekozen hebt zelf de afstelling te verzorgen kunnen wij geen garantie geven op de juiste werking van het laadsysteem. 

 

Boottrailer aankoppelen / afkoppelen

Stap 1: Kijk na of de trekkogelkoppeling geopend is (X-stand).

Stap 2: Controleer of de koppelingshoogte van de aanhanger ca. 5 cm boven die van het trekvoertuig ligt. Zonodig is die hoogte met behulp van het steunwiel te corrigeren.

Stap 3: Met het trekvoertuig achteruit naar de geplaatste en geremde aanhanger rijden tot de kogelkoppeling bijna precies boven de kogel aan het voertuig is. Let erop dat er zich om veiligheidsredenen geen personen tussen aanhanger en trekvoertuig mogen bevinden

Stap 4: De eventuele wielkeggen van de aanhanger verwijderen.

Stap 5: De handrem van de aanhanger losmaken.

Stap 6: Bij de oploopinrichtingen met "KH" of "GF"-handremhefboom hoeft deze alleen maar naar voren in de uitgangspositie worden getrokken. Er hoeven geen verdere vergrendelingen worden ontgrendeld of knoppen worden gedrukt. Bij oploopinrichtingen met een inschuifbare handremhefboom moet deze hiervoor eerst tot zijn maximale lengte worden uitgetrokken. Dan kan de handrem gemakkelijk worden losgezet. Als laatste moet de handremhefboom weer naar de kortste stand worden teruggeschoven.
Bij oploopinrichtingen met "HF"-tandsegmenthefboom moet aan de handremhefboom de knop worden gedrukt, voordat de hefboom losgezet kan worden. De krachtinspanning voor het drukken van de knop kan worden gereduceerd indien tegelijkertijd de handremhefboom iets aangetrokken wordt.

Stap 7: De aanhanger met de kogelkoppeling precies over de kogel trekken.

Stap 8: De trekdissel langzaam naar beneden brengen tot de kogelkoppeling duidelijk hoorbaar goed op de kogel is geplaatst, dit is te horen door een klik. Controleer aan de hand van de markering op de trekkogelkoppeling of de koppeling correct gesloten is. De wijzer springt na het correct plaatsen van de kogelkoppeling op het groene veld van de markering, die met een "+" is gekenmerkt.

Stap 9: Nu kan het steunwiel worden omhooggedraaid en in de bovenste positie worden gefixeerd.

Stap 10: Draai het breekkabel een keer om de kogelhals en haak dan de karabijnhaak aan het kabel.

Stap 11: Steek de verlichtingsstekker van de aanhanger in het stopcontact van het trekvoertuig en controleer of alle lichten het doen.

Voor het aankoppelen doet je hetzelfde in de omgekeerde volgorde.

 

Boottrailer aankoppelen, wat je moet weten:

 • Na het aankoppelen moet in ieder geval met behulp van de aanwijzer worden gecontroleerd of de kogelkoppeling correct op de kogel is geplaatst: Bevindt zich de wijzer in het groene "+" veld, dan is de kogelkoppeling correct gesloten en vergrendeld en heeft de kogel aan de auto nog genoeg slijtage reserve.
 • Uitsluitend in dit geval is een veilige verbinding tussen jouw voertuig en de aanhangwagen gemaakt en mogen deze aan het verkeer deelnemen. Vergeet niet de aanhanger van de handrem af te zetten en het breekkabel aan de kogelhals te bevestigen.
 • De breekkabel heeft de opgave, een noodremming van de aanhanger te veroorzaken, mocht de verbinding met het trekvoertuig om welke reden dan ook worden onderbroken.
 • Wanneer de aanwijzer in het rode "-" veld staat is de koppeling verkeerd gesloten en met de aanhanger mag in geen geval worden gereden.
  Hiervoor kunnen er drie oorzaken zijn:
  1. De kogel aan het trekvoertuig is al sterk versleten en biedt de kogelkoppeling niet voldoende houvast. Een nieuwe kogel heeft een doorsnede van 50,0 mm. Wanneer deze doorsnede door slijtage kleiner wordt, zij het maar ten dele, onder 49 mm, moet de kogel aan het trekvoertuig in ieder geval worden vervangen en mag niet meer worden gebruikt.
  2. De kogelkoppeling zelf is erg versleten en biedt aan de kogel niet meer voldoende houvast. In dit geval moet de kogelkoppeling door een gekwalificeerde garage worden vervangen.
  3. Het sluitmechanisme van de kogelkoppeling werd geactiveerd, maar er bevindt zich geen kogel in de koppeling. De kogelkoppeling ligt los op de kogel en heeft geen vaste verbinding. De koppeling springt van de kogel, zo gauw er wordt gereden. Open de kogelkoppeling als onder punt 2.1 beschreven is en probeer opnieuw de kogelkoppeling correct op de kogel te laten arreteren.
 • Wanneer de aanwijzer in het rode "X" veld is dan is de kogelkoppeling niet gesloten. De kogel ligt los op de kogel en zou bij het wegrijden van de kogel afspringen. De aanhanger mag in deze situatie in geen geval worden gereden!
  Het koppelingsmechanisme is eventueel door verzuimde smering stroef.
 • Het draaibereik van de kogelkoppeling om de voertuigas bedraagt max. ±25°. In horizontale richting zijn draaihoeken in een kader van ±20° mogelijk.
  Let op! Bij het overschrijden van de draaibereiken worden de componenten overbelast, de functie van de kogelkoppeling is dan niet meer gewaarborgd.
 • In het handvat van de trekkogelkoppeling is de toelaatbare steunlast van de betreffende trekkogelkoppeling aangegeven. Er mag niet met een negatieve steunlast worden gereden, omdat dit de rijstabiliteit van de aanhanger negatief beïnvloedt. Een negatieve steunlast kan heel eenvoudig door een gewijzigde belading van de aanhanger worden vermeden.
 • Om een optimaal rij- en remgedrag van de aanhanger te kunnen waarborgen is het per se nodig dat de koppelhoogten van trekvoertuig en aanhanger overeenstemmen. Volgens DIN 74058 moet de stand van het koppelpunt bij de aanhanger bij 430 ±35 mm boven het punt liggen waar het wiel op de grond staat. Ter controle van de koppelhoogte moet de aanhanger en het trekvoertuig exact horizontaal staan en tot op het complete toelaatbare gewicht beladen zijn. Bovendien moet de wieldruk aan de voorschriften van de producent voldoen.
 • De kogeldruk is de verticale kracht van de trailer op de trekhaakkoppeling. Het typeplaatje op de trekhaak geeft aan wat het maximaal toegestane gewicht op de kogel is (meestal 50 tot 150 kilogram).
  Als de maximum last onder de koppeling van de aanhanger afwijkt van de maximum kogeldruk ga je uit van de laagste waarde.
 • De toegestane kogeldruk van een beladen boottrailer is minimaal 5% van het aangehangen gewicht zijn. Dus bij gewicht van 1.000 kilogram (boot met trailer) tenminste 50 kilogram kogeldruk. De gewenste kogeldruk is meestal tussen de 50 en 80 kilogram. Om deze snel te bepalen kun je 75 kilogram aanhouden. Controleer de kogeldruk met de boot op de trailer. Een goede richtlijn is een kogeldruk van 5% tot 7%.
 • Je kunt de kogeldruk meten met een kogeldrukmeter (disselweger) of een gewone personenweegschaal. Het is van belang dat de trailer horizontaal (waterpas) staat. Leg bij een personenweegschaal een plank op de weegschaal om de kracht over een groter oppervlak te verdelen. Zet vervolgens een stuk hout rechtop tussen de koppeling en de plank en laat de trailer daarop steunen.
 • Bij een te lage kogeldruk leunt de boottrailer onvoldoende op de trekhaak. Dan is er te weinig de stabiliteit van de combinatie. De boottrailer kan hierdoor gaan slingeren bij zijwind en inhalende vrachtauto's, en dat is erg gevaarlijk. Gaat de combinatie toch slingeren rem dan zo hard mogelijk. 
 •  Bij een te hoge kogeldruk kan de auto te ver doorveren (en heeft dan te weinig grip bij de voorwielen). Als de dan hard moet remmen kan het zijn dat de auto met boottrailer gaat scharen.
 • Als het zwaartepunt van de boot zich boven het hart asstel (tandemas) of de hart as (enkelasser) dan is de koppelingsdruk in de meeste gevallen goed.
  Als de kogeldruk niet optimaal is dan kun je deze vergroten of verkleinen door de boot naar voren of achteren te verplaatsen. Dit kun je instellen door het verplaatsen van de liersteun.
 • Monteer de losbreekkabel. De breekkabel zorgt ervoor dat een ongeremde boottrailer blijft aangekoppeld wanneer deze onverhoopt los komt van de auto. Bij een geremde boottrailer zal de kabel zorgen dat de boottrailer zelf remt en tot stilstand komt (de breekkabel breekt daarbij los). 
 • Na het aansluiten van de verlichtingsstekker controleer of de verlichting van de boottrailer functioneert. Als je een 7-polige stekkerdoos op de auto hebt dan kun je met een adapter de koppeling maken met de 13-polige stekker van de boottrailer. Het gaat dus om een adapter type 7-polig naar 13-polig in plaats van 13 naar 7 polig. 
 • Zet het neuswiel omhoog. Zorg bij kleinere neuswielen dat het neuswiel in de inkeping komt zo dat deze vast komt te zitten en klem het neuswiel vast tegen de trailer.
 • Controleer de banden jaarlijks op droogtescheuren vanwege ouderdom of beschadigingen door het raken van stoepranden. Controleer de juiste bandenspanning voor de veiligheid, om brandstof te besparen en beperk zo bandenslijtage. 
  Controleer ook het profiel (minimaal 1,6 mm). De banden mogen ook niet ouder zijn dan 6 jaar oud, ook door stilstand verouderen banden.  Bescherm ze ook tegen UV straling van zonlicht. 
 • Het toegestaan maximaal trekgewicht van de auto is berekend op het gewicht van de trailer met boot (en motor). Dus hou rekening met de belading.
 • Klik bij een ongeremde boottrailer de kentekenplaat vast op de lichtbak (verlichtingsbak aan achterzijde trailer). 
 • De boot mag nooit aan de voorzijde van de koppeling van een aanhangwagen uitsteken. Bij het draaien zal deze tegen de auto botsen.

 

 

Instellen van de koppelingshoogte (alleen bij hoogteverstelbare trekdissels)

 • De hoek tussen de trekdissel en het tussenstuk is van –10° tot +49° verstelbaar. Het aandraaimoment is afhankelijk van het toelaatbare grens gewicht van de aanhanger en de lengte van het tussenstuk. (zwenkarm lengte).
 • Het nauwkeurige aantrekdraaimoment vindt u in de aanbouw-instructies voor de hoogteverstelbare trekinrichting.
 • Tussen de trekdissel en de oploopinrichting kan naar keuze een hef- en verstelinrichting worden ingebouwd. De stuurarmen van deze verstelinrichting laten een zwenkarm van –10° tot +49° in zes verschillende hoek posities toe. 
 • Afstellen:
  Na het verwijderen van de borgclips aan de spanmoeren kunnen deze worden losgedraaid tot de tanden vrij zijn. Daarna kan de hoekpositie van het tussenstuk worden gewijzigd.
 • Er moet in ieder geval op worden gelet dat de oploopinrichting, en dat de trekinrichting altijd parallel t.o.v. de trekdissel staat. Als dit niet het geval is mag niet worden gereden!
  Na het afstellen van de koppelingshoogte worden de kerfvertandingen met de spanmoeren samengespannen en met de borgclips tegen losdraaien beveiligd.

 

Controle van nieuwe boottrailers

Na de eerste rit, uiterlijk na 50 km moeten de wielmoeren worden nagekeken.
Controleer voor iedere rit:
- toestand van de banden/genoeg luchtdruk?
- functie van de verlichting Check altijd voordat je gaat rijden of alle verlichting rondom jouw boottrailer juist functioneert en goed zichtbaar is. Let er dus op dat er geen lading of delen van de lading het zicht beperken. Zorg dat ook jouw kentekenplaat en de bijbehorende verlichting goed zichtbaar zijn.- disselsteunwiel omhoog en gefixeerd? (het steunwiel moet altijd parallel t.o.v. de rijrichting zijn.)
- kogelkoppeling veilig gearreteerd? (de kogelkoppeling moet zich goed om de kogel hebben gesloten. Je kunt dit aan de opgeplakte resp. ingekerfde markering in de trekkogelkoppeling (zie 2) aflezen). De aanhanger mag alleen dan worden gereden als de wijzer naar het groene veld met de "+" markering wijst!
- breekkabel aangehaakt?
- handrem losgezet?
- bij hoogteverstelbare trekinrichting: vaste zit van de scharnieren?
- beveiliging van de bouten?

 

Beginselen voor een veilig aanhangergebruik

 • Een overbelading en daarmee een overbelasting van de chassisonderdelen is niet toelaatbaar
 • Externe veranderingen van het zwaartepunt door verkeerde belading moet per se worden vermeden.
 • Zware voorwerpen zijn in het bereik van de assen zo diep mogelijk op te bergen.
 • Geen overbelasting door een onverantwoorde of ruwe manier van rijden of verkeerde behandeling. Slagen en stoten moeten worden vermeden.
 • De rijsnelheid moet aan de rijbaan en de belading resp. de belading van de aanhanger worden aangepast. Dit geldt in het bijzonder voor bochten.
 • Noteer het chassisnummer voor opsporing na diefstal. Als de boot op de boottrailer staat zorg dan voor een CCV / SCM gekeurd koppelingsslot (ook als deze is aangekoppeld aan een auto) om diefstal van de trailer en boot te voorkomen (en bij langdurig parkeren op de openbare weg aanvullend een wielklem - Overigens mag je in de meeste gemeente maximaal 3 dagen de boottrailer op de openbare weg parkeren). Deze maatregelen worden veelal ook door verzekeraars vereist. Soms wordt ook vereist dat de boot met een gekeurd slot aan de boottrailer is bevestigd.
 • De boottrailer valt onder je WA-dekking van je autoverzekering mocht je schade veroorzaken. Dit geldt alleen wanneer de boottrailer op dat moment aan de auto gekoppeld is. Neem een aanhangwagenverzekering mocht je schade veroorzaken als de boottrailer niet aan gekoppeld is of bij schade van buitenaf (bijvoorbeeld brandschade) of bij diefstal. Een volledig casco (allrisk) dekking voor een boottrailer met een waarde van 2.000 euro kost ongeveer 72 euro op jaarbasis. Ga na of de boottrailer onder de inboedelverzekering valt dat komt namelijk voor wanneer er geen kentekenverplichting is. 

 

Boot te water laten:

 • Belangrijk: Sluit de eventuele geopende lensplug (meestal aan de de onderkant van de spiegel (achterzijde)). 
 • Denk eraan de lichtbalk van de trailer vóór het laden en het lossen te verwijderen. Hang de stekker zo op dat de stekker niet onder water kan komen.
 • Maak het eventuele kantelmechanisme gereed door deze los te koppelen.
 • Zorg dat de buitenboordmotor is gekanteld om te voorkomen dat de propeller de grond raakt.
 • Rij de auto met trailer achteruit rijden naar de helling met geopende ramen voor communicatie. Bij de helling controleert iemand of de boot goed te water komt en bijvoorbeeld geen stenen of andere obstakels raakt in of uit het water. 
 • De trailer hoeft niet al te diep in het water (tot de as van de wielen, het beste is als de as droog blijft).Met de lier de boot laten zakken. Let op dat de ratel je kan verwonden als deze wordt losgelaten. Als de boot er niet af wil wikkel dan met de ratel een stuk van de lierband af. Zet de ratel vast en duw de boot. Als dit niet werkt kun je de trailer dieper het water in rijden. Als je het vervolgens opnieuw probeert heb je kans dat de boot al wat drijft en er wel af wil. 
 • In de boot zit eventueel een persoon (aan voorkant instappen) om controle te houden en om met twee lijnen de sloep op koers te houden en langszij de wal te manoeuvreren.


De eerste keer dat je jouw boot te water gaat laten is altijd spannend. Het is dan ook belangrijk om goed voorbereid aan dit avontuur te beginnen. Een boot weegt immers behoorlijk en vrijwel altijd meer dan een mens kan dragen. Het is daarom belangrijk de boottrailer en haar uitrusting op de juiste manier haar werk te laten doen.

Jouw boot klaarmaken voor het te water laten

 • Inspecteer de helling op deugdelijkheid en gebruik deze alleen als je ervan overtuigd bent dat deze geschikt is voor jouw auto, trailer en boot.*
 • Maak alle spanbanden en spangordels los en berg deze zo nodig veilig op.
 • Controleer of de lier op de rem staat en of de eventuele borgketting vast zit.
 • Voor het te water laten van jouw boot
 • Rijd de trailer rustig van een schuine boottrailerhelling af en let daarbij goed op een aantal zaken:
 • Is de helling onder water lang en sterk genoeg om de wielen van de trailer te kunnen dragen.
 • Is de helling niet te steil? Dit in verband met mogelijke schade die kan ontstaan aan de onderkant van de trailer. Rijd de trailer niet te ver de helling af! Als de eerste kielrollers. de rollers ter ondersteuning van de kiel in het midden van de trailer - nat worden is het vaak al ver genoeg om veilig en gecontroleerd jouw boot in en uit het water te halen. Om met jouw boot de trailer op- of af te varen raden wij ten strengste af. De kans dat je schade veroorzaakt aan jouw boot of de trailer door het op- of afvaren is zeer groot.
 • Zet jouw voertuig op de handrem. Nog verstandiger is om jouw voertuig extra te blokkeren met een steen of blok hout achter de wielen. Natuurlijk kunt je- indien aanwezig- ook de handrem van de trailer voor extra remkracht gebruiken.
 • Vergeet je in dit geval niet deze er weer af te halen wanneer jouw trailer weer naar boven gereden moet worden.
 • Gebruik de handlier of de elektrische lier om jouw boot langzaam het water in te laten rollen. Je kunt, wanneer de omstandigheden het vereisen en toelaten, jouw boot helpen door deze vanaf een loopplank het loopbordes te begeleiden. LET OP! Loopplanken of loopbordessen kunnen ondanks de antislip structuur en/of aanvullende antislip-stickers, glad zijn!!
 • Wanneer jouw boot veilig in het water ligt, en je de boot hebt losgekoppeld, kunt je de trailer weer naar boven rijden.
 • Wanneer je in zout of brak water vaart, is het verstandig meteen de trailer met zoetwater schoon te spoelen ten einde versnelde corrosie te voorkomen.

 

Boot uit het water halen:

 

 • Uit het water halen van jouw boot
 • Rijd de trailer rustig van een schuine boottrailerhelling af en let daarbij goed op een aantal zaken:
 • Is de helling onder water lang en sterk genoeg om de wielen van de trailer te kunnen dragen.
 • Is de helling niet te steil? Dit in verband met mogelijke schade die kan ontstaan aan de onderkant van de trailer. Rijd de trailer niet te ver de helling af! Als de eerste kielrollers (middelste rollers) nat worden is het vaak al ver genoeg om veilig en gecontroleerd jouw boot in en uit het water te halen. Om met jouw boot de trailer op- of af te varen raden wij ten strengste af. De kans dat je schade veroorzaakt aan jouw boot of de trailer is zeer groot.
 • Zet jouw voertuig op de handrem. Nog verstandiger is om jouw voertuig extra te blokkeren met een steen of blok hout achter de wielen. Natuurlijk kunt je(indien aanwezig) ook de handrem van de trailer voor extra remkracht gebruiken. Vergeet je in dit geval niet deze er weer af te halen wanneer jouw trailer weer naar boven gereden moet worden. Loop met de lierband/kabel in de hand over het loopbordes naar de boeg van jouw boot en bevestig de haak aan het trekoog. Gebruik de handlier of de elektrische lier om jouw boot langzaam het water uit te trekken. Je kunt wanneer de omstandigheden het vereisen en toelaten jouw boot helpen door deze vanaf het loopbordes te begeleiden. (LET OP! Het loopbordes kan ondanks de antislip structuur en/of aanvullende antislip-stickers, glad zijn). Wanneer jouw boot veilig en geborgd op jouw boottrailer ligt kunt je de trailer weer naar boven rijden. Wanneer jein zout of brak water vaart is het verstandig meteen de trailer en jouw boot met zoet water schoon te spoelen ten einde versnelde corrosie aan de trailer en aantasting aan jouw boot te voorkomen.

 

 

 • Verwijder de lichtbak en zorg dat de stekker niet te water komt.
 • Zorg dat twee lijnen aan boord gereed liggen. Zorg eventueel voor iemand in de boot die controle kan houden.
 • Maak de lierband vast aan het traileroog. 
 • Manoeuvreer de boot met behulp van de lijnen recht achter de trailer. Zorg dat de boeg recht voor de kimrol komt en trek de boot op de trailer met de lier. Een centreerset (2 of 4 rubberwielen) zorgt ervoor dat de boot recht op de trailer komt en niet wegdrijft door stroming of wind. 
 • Als de lierband niet mooi opdraait of nat is kun je die later weer afrollen als de boot horizontaal op de trailer staat.
 • Zet de boot altijd vast aan de lier voorop, hierdoor kan de boot niet naar achteren verschuiven tijdens het vervoer. De lierband loopt van het traileroog door de rollen van de liersteun (indien aanwezig) naar de lier.
 • Let op de trailer moet altijd nog op de boot worden afgesteld (dit kan je zelf verzorgen of bij geen ervaring door een watersportbedrijf). Het op de juiste positie zetten van de boot ten opzichte van de boottrailer ofwel het instellen van de rollers, stempels, boegsteun en assen en daarmee remsysteem is van groot belang.
 • Het is van belang dat rollen aan de grootte van de boot aangepast worden, zodat de grootste druk aan de kiel en aan de kim is (de hoek waar de vloer in de zijkant overgaat). Kielrollen (dat zijn de onderste rollen) dragen het gewicht. Als een kielrol de boot niet ondersteunt stel deze dan hoger in (dat kan terwijl de boot op de trailer ligt). De kimrollen zorgen voor de juiste verticale ondersteuning van je boot. Het beste kun je deze vrij laag stellen voordat je de boot op de trailer laadt (zodat de boot op de kielrollen steunt). Vervolgens stel je de kimrollen zo hoog mogelijk. Als een kiel(boot) hoger is kan met name de achterkant strakker worden vastgezet door stempels toe te passen in plaats van rollen.
 • Plaats bij brede boten een set extra opdraaistempels voor extra stabiliteit. 
 • Denk eraan de boot op de trailer vast te binden met 2 of meerdere ratelspanbanden met ratel. Een lengte van 5 meter is meestal voldoende en een werkspanning van 1.000 kilogram. Anders kan de boot van de trailer geraken door bijvoorbeeld wind of een aanrijding. Om de boot te beschermen kun je speciale hoekbeschermers, schuimrubber, een doek of karton gebruiken tussen de sjorband en de boot.
 • Zorg voor een goede spreiding van de spanbanden. Zet een spanband op een kwart bootlengte van de boeg (voorzijde). Deze spanband moet schuin van voren naar achteren worden gespannen. 
  Plaats ook een spanband op een kwart bootlengte van de spiegel (achterzijde). Deze spanband moet schuin van achter naar voren worden gespannen.
 • Maak waar mogelijk gebruik van de speciale oogbouten. Als een boot speciale punten zoals een kikker heeft waar een spanband makkelijk doorheen geleid kan worden dan is dat de beste optie.
 • Let op dat je de band van de spanband zover mogelijk door de ratel heen trekt alvorens de ratel te gebruiken. Zo voorkom je dat er teveel band vast komt te zitten in de ratel.
 • Controleer of de boot niet meer zijdelings kan bewegen anders zit de boot niet goed vast op de boottrailer.
 • Zet een RIB boot altijd vast aan de polyester romp in plaats van over de tubes (om slijtage en lekkage en daardoor een los liggende RIB te voorkomen).
 • Monteer de lichtbalk weer en controleer of de verlichting functioneert.
 • Zet luiken en losse uitrusting vast omdat anders deze voorwerpen uit de boot kunnen vallen of waaien.
 • Spoel de trailer af als deze in contact is geweest met zout water met name de binnenkant van de remtrommels.
 • Rij een stuk met de trailer en rem hiermee hiermee voorkom je problemen met de remmen.
 • Overweeg de aanschaf van een anti slingerkoppeling (stabilisatorkoppeling). Zo breng je de trailer weer in balans te brengen mocht deze onverhoopt gaan slingeren door bijvoorbeeld zijwind of slecht wegdek. 
 • Open de lensplug bij (meestal aan de de onderkant van de spiegel (achterzijde) van de boot zodat het aanwezige water eruit kan lopen. 

 

Jouw boot in en uit het water met een hijskraan


Zeilboten, maar ook de wat zwaardere motorboten, genieten soms de voorkeur om met een hijskraan in en uit het water te worden gelaten. Uiteraard zijn er voor dit type boten de juiste oplossing gemaakt. De nadruk ligt bij deze type laadsystemen op een stabiele ligging van de boot op de diverse stempels en steunen en uiteraard in het gemakkelijk kunnen plaatsen van de hijsbanden.

Aandachtspunten en tips bij het hijsen zijn

 • Zorg ervoor dat alle spanbanden/ gordels en de lierband of kabel los zijn gemaakt en veilig opgeborgen zijn. Wanneer een boot gehesen wordt is het belangrijk om de hijsbanden zodanig te plaatsen dat het zwaartepunt van de boot goed in balans is.
 • Een boottrailer voor zeilboten is uit te rusten met een centrerend systeem om de kiel te geleiden. Deze optie zorgt ervoor dat de kans op schades enorm verkleind wordt.
 • Laat de kiel van de boot rustig tegen de kielrollers aan de voorzijde rusten en langzaam naar beneden zakken totdat de boot op zijn steunblokken onder de kiel en / of romp staat.

Sommige boten kunnen niet op hun kiel staan of juist niet op een romp leunen. Informeer hiervoor bij jouw botenbouwer wat voor jouw boot het beste is. Bij Marinaut kunnen wij de instelling van jouw trailer flexibel aanpassen op het gewicht dat jouw romp en kiel mogen dragen.

 

Jouw boot vastzetten

Om een fijne en veilige rijbeleving te hebben en te houden is het van cruciaal belang de boot deugdelijk vast te zetten op jouw boottrailer. Immers de massa van jouw boot in combinatie met de snelheid kan veel schade toebrengen wanneer de boot ongewenst losraakt van de trailer. Daarnaast kan een wiebelende en schuivende boot de rijeigenschappen van jouw boottrailer enorm nadelig beïnvloeden.
Enkele aandachtspunten bij het vastzetten van jouw boot:

 • Trek jouw lierband/kabel stevig aan zodat de boeg van jouw boot strak tegen de boegsteun aan staat. Let op, met een elektrische lier is er vaak kracht genoeg om de boegsteun te vervormen, het oog uit de boot te trekken en/of de kabel te breken. Trek dus niet te lang door, aan is dus aan en vast is dus vast. Wij adviseren altijd een extra borgketting te plaatsen voor het geval de lier, lierband of -kabel het begeeft tijdens de rit.
 • Gebruik minimaal twee extra spanbanden/gordels om jouw boot goed op zijn plaats te houden. Deze spanbanden helemaal over het voor- en achterdek heen plaatsen en aan de spanbandogen van jouw boottrailer vastzetten. Deze ogen zijn geschikt om 500kg per oog trekkracht te trotseren.
 • Trek de banden stevig aan en controleer onderweg regelmatig of de spanbanden nog op de juiste spanning staan. Zorg ervoor dat overtollige stukken touw, of spanband veilig opgeborgen of opgeknoopt zijn zodat deze niet over de grond kunnen gaan slepen of in de wielen terecht kunnen komen.
 • Zorg ervoor dat losse lading in de boot zelf niet gaat schuiven en dat de boot gelijk beladen is aan beide zijden.
 • Afwijkingen in links en rechts qua gewicht beïnvloeden het rijgedrag van jouw boottrailer negatief.
 • Zet niet zomaar een andere boot op jouw boottrailer. Soms zal dit prima gaan maar vaak wijken boten te veel van elkaar af waardoor jouw trailer niet meer voldoet, de trailer ernstig beschadigd kan raken en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

 

Rijden met jouw boottrailer


Een boottrailer mag, mits volgens het kenteken beladen en getrokken door een daarvoor geschikt voertuig, door heel Europa rijden. Echter, in ieder afzonderlijk land, dan wel deelgebied binnen een land, kunnen er aanvullende eisen en verplichtingen worden gesteld aan jouw boottrailer en jouw auto en trailer combinatie. Dit betreft lokale wet- en regelgeving welke landen en soms zelfs gemeentes mogen opleggen en waaraan je te allen tijde gehoor dient te geven. Zo is bijvoorbeeld in Duitsland het hebben en gebruiken van wielkeggen verplicht en mag je in Frankrijk 130 km per uur rijden op de snelweg met een aanhanger, als de weersomstandigheden dit toelaten. Om misverstanden en onveilige situaties, evenals (hoge) bekeuringen te voorkomen is het raadzaam dat wanneer je met jouw boottrailer internationaal op pad gaat, goed de lokale wet- en regelgeving door te nemen en deze te respecteren. Door de jaren heen kunnen wet- en regelgeving rondom voertuigen veranderen. je dient zichzelf hiervan op de hoogte te houden. Eventuele (verplichte) aanpassingen kunt je uiteraard laten uitvoeren om zo jouw boottrailer up- to-date te houden.

 

 Boottrailer afkoppelen:

 • Zet de boottrailer op de handrem indien beschikbaar. 
 • Plaats wielkeggen bij een schuine ondergrond om te voorkomen dat de trailer wegrijdt. Haal vervolgens de boot van de handrem om te voorkomen dat de rem vast gaat zitten. Dit is een voorkomende situatie bij langdurige stalling. Zet geremde trailers ook bij voorkeur op een potkrik zodat het wiel iets van de grond af is om langdurige eenzijdige belasting te voorkomen.
 • Ontkoppel de breekkabel en verlichtingsstekker. 
 • Alle KNOTT-trekkogelkoppelingen zijn met een veiligheids-controleaanwijzer toegerust. Deze bestaat uit duidelijk ingekerfde symbolen, die met een rood – groenrood etiket met dezelfde symbolen overgeplakt zijn, en uit een wijzer. Wanneer het etiket beschadigd is, wordt het verwijderd en de inkerving gebruikt, of het etiket wordt vernieuwd, waarbij de scheidslijnen van etiket en inkerving overeen moeten stemmen.
 • Om te openen koppelhandvat omhoog trekken en dan naar voren zwenken. (De koppeling blijft vanzelf in de "geopend" stand waarbij de wijzer naar het rode veld met het grote "X" wijst.)
 • Beweeg de koppelingsgreep omhoog en vervolgens naar voren om de koppeling te openen. Draai vervolgens het neuswiel omhoog, dan blijft de koppelingsgreep omhoog staan en is de boottrailer afgekoppeld.
 • STOP! Met de aanhangwagen mag in deze stand in geen geval worden gereden.
 • Let op! Niet met de vingers in de geopende trekkogelkoppeling komen! Al een kleine druk op de bolkap kan het veerbelastte sluitmechanisme activeren en tot verwonding van de vingers leiden.

 

Stallen van jouw boottrailer

Indien je jouw boottrailer langdurig parkeert is het raadzaam deze niet op de handrem te zetten maar de wielen anderzijds, bijvoorbeeld met wielkeggen, te blokkeren tegen wegrollen. Ook is het raadzaam jouw boottrailer niet langdurig in de volle zon te zetten in verband met het uitdrogen van rubberdelen en de beschadiging van UV licht aan rollers, rubbers en plasticdelen. Bij het stallen van jouw boot op de trailer is het altijd goed om het neuswiel te ontzien van constante ladingdruk en regelmatig de wielen een stukje te laten rollen om de banden te beschermen tegen slijtage en vierkant worden.

 

Algemene regels en tips


Het kan vaak een "komen en gaan" zijn bij trailerhellingen, waardoor je je gedwongen kan voelen snel jouw boot uit het water te moeten halen. Omdat een ongeluk in een klein hoekje zit hechten wij er belang aan om je toch nog op enkele algemene regels en tips te attenderen.

 • Zorg altijd voor goed overzicht, weet hoe lang jouw auto met trailer is en maak gebruik van die kennis bij het manoeuvreren.
 • Trailerhellingen zijn vaak spekglad, vergis je je hier niet in. Je zult niet de eerste en zeker niet de laatste zijn die een nat pak haalt of erger, zich lelijk bezeert. Gebruik jouw boottrailer op de juiste manier om veilig in en uit jouw boot te komen.
 • Let op (kleine) kinderen, deze dartelen vaak om je en de boot en trailer heen. Zorg dat omstanders een veilige afstand bewaren en zeker niet achter of tussen een (achteruit) rijdende combinatie gaan staan.
 • Check of de stop/plug van jouw boot goed gemonteerd zit. Deze wordt vaak in de stalling opengedraaid om regen- en buiswater te verwijderen. Wanneer een boot vol met water loopt en deze op de trailer getrokken moet worden om bijvoorbeeld zinken te voorkomen kan dit ernstige schade aan de trailer veroorzaken omdat de boot dan veel zwaarder is dan waarop de trailer berekend is.
 • Rijd nooit met jouw auto het groene (mossige) gladde gedeelte op van een trailerhelling. De kans dat je geen grip meer hebt en daardoor de helling afglijdt of niet meer naar boven komt is dan bijzonder groot.
 • Gebruik te allen tijde een deugdelijk trekkend voertuig welke over de juiste capaciteit beschikt om de klus te klaren. Laat jouw waterdichte LED verlichting gewoon branden, zeker in het donker of bij schemer zie je vanaf jouw boot de trailer veel beter in het water staan. 
 • Zet jouw trailer altijd goed op slot, ook gekoppeld aan de auto. Na een dagje heerlijk varen is niets vervelender dan bij terugkomst te ontdekken dat jouw boottrailer is ontvreemd.

Gebruik altijd een deugdelijke trailerhelling, lage graskanten of een paar tegels in het water zijn nog geen trailerhelling. Bedenk dat jede walkant soms wel met een paar duizend kilogram (auto, boot en trailer) belast.

 

 

CVO (Certificaat van Overeenstemming)


Je boottrailer een Europees product en je kan dan ook in alle landen een kenteken verkrijgen. Om dit kenteken te krijgen heb je een CVO (Certificaat van Overeenstemming) nodig. Dit CVO wordt bij de boottrailer meegeleverd en is 100% uniek. Er wordt ook slechts eenmaal een CVO verstrekt, bewaar dit document dus goed. Met dit CVO kun je per land via de landelijke afgifte instantie een kenteken aanvragen. Per land kunnen eventueel aanvullende regels van kracht zijn. 


Onderhoud en Service aan jouw RVS boottrailer (indien van toepassing)


RVS wordt nogal eens ten onrechte gezien als roestvrij staal. RVS staat echter voor roestvast staal en is derhalve ook niet geheel onderhoudsvrij. Om onderhoud tot een minimum te beperken zijn er producten verkrijgbaar die RVS langdurig kunnen beschermen voor invloeden van buitenaf. 
Door invloeden van buitenaf, denk bijvoorbeeld aan vliegroest, maar ook aan zuren en zouten, is roestafzetting of vlekvorming mogelijk. Dit is echter zeer eenvoudig met een schuursponsje en/of met RVS reiniger te verwijderen.
LET OP: Indien aanslag, in welke vorm dan ook, langdurig op RVS blijft zitten, kan dit in meer- of mindere mate, schade aan het RVS veroorzaken Hierdoor kan de veiligheid van de trailer in het geding komen. Wat kun jezelf doen?

Het belangrijkste wat jezelf kunt doen is jouw boottrailer goed in de gaten houden en op tijd aan de bel trekken wanneer de boottrailer anders gaat presteren. Hiermee voorkomt je hoge reparatie- en/of extra onderhoudskosten. De volgende lichte onderhoudswerkzaamheden kunt je gemakkelijk zelf een aantal keren per jaar uitvoeren.

 • Controleren van de bandenspanning
 • Invetten van de kogelkoppeling, echter nooit bij een anti slinger koppeling
 • Schoonspoelen van jouw boottrailer met kraanwater om vuil, modder en pekel te verwijderen
 • Altijd direct na zout en brak water de trailer grondig schoonspoelen
 • Smeren van de remkabels door vet in de smeernippels te spuiten of kruipolie te spuiten daar waar de binnenkabel de buitenkabel in gaat
 • Smeren van de handremhandel, wat vet op de vertanding aanbrengen
 • Wielbouten checken, deze moeten stevig vast zitten, (110 Nm)
 • Na de eerste rit(ten) van in totaal maximaal 500 km is het verplicht de volgende zaken te controleren en uit te voeren:
 • Wielbouten checken (110 Nm)
 • Remmen afstellen, eerste slijtage (inrijden) is dan geweest en deze moet eenmalig na gesteld worden.
 • Voor de verder intervallen qua onderhoud om optimaal gebruik te kunnen blijven maken van jouw bootrailer verwijzen we je naar het onderhoudsplan in deze handleiding.

  Wat moet er aan groot onderhoud aan jouw boottrailer plaatsvinden
  Om er zorg voor te dragen dat jouw boottrailer jaar in jaar uit probleemloos blijft presteren is het noodzakelijk om jouw boottrailer voor een jaarlijkse servicebeurt bij aan te bieden. De volgende punten van onderhoud moeten dan worden verzorgd:
 • Checken van de banden en velgen
 • Smeren van de wiellagers dan wel het verversen van de olie in de wiellagers
 • Remmen checken, wanneer nodig remblokken, schijven of -schoenen vervangen en afstellen
 • Verlichting checken, spiraal kabel checken en de contacten nalopen op corrosie
 • De diverse metalen chassisdelen nalopen op schade, mogelijke corrosie en de boutverbindingen checken op de juiste spanning
 • Assen (vering) checken
 • Neuswiel, oplooprem en de diverse stangen en kabels checken en smeren
 • Laadsysteem (de diverse rollers, steunen en lierbanden) checken en waar nodig vervangen
 • De diverse materialen zoals RVS, Zink en poedercoating bewerken met conserveringsmiddelen om de levensduur en de visuele uitstraling van jouw boottrailer te verlengen

 

APK voor jouw boottrailer


Op het moment van schrijven is het in Nederland nog niet verplicht jouw aanhanger onder de 3500 kilogram aan te bieden voor een jaarlijkse of tweejaarlijkse APK zoals bij jouw auto vanaf een bepaalde leeftijd. Echter de wetgever is hier druk mee bezig. Gezien de vele ongevallen die er jaarlijks gebeuren, veelal te wijten aan achterstallig onderhoud en de grote hoeveelheid onprofessioneel gemaakte en onderhouden aanhangers die er op de Nederlandse wegen rondrijden, geen overbodige luxe. 
In andere landen is er vaak al sprake van APK verplichtingen. 

 • Veiligheids- en garantievoorschriften
 • Zorg dat je de handleiding gelezen en begrepen heeft.
 • Eventuele veiligheidsvoorzieningen, markeringen, stickers of andere aanwijzingen, niet verwijderen of verminken. Gebruik jouw boottrailer waarvoor hij bedoeld is. Het transport van boten binnen de op het CVO, het kenteken en de in de wet gestelde limieten.
 • Overschrijd nooit en te nimmer het laadvermogen of de maximaal toelaatbare kogeldruk.
 • Met een boottrailer kun je in Nederland 90 km per uur rijden, wanneer er sprake is van een tempo 100 certificering is dit in sommige landen 100 km per uur.
 • Pas op voor beknelling bij het vastzetten van lierbanden, spanbanden en/of anderzijds bevestigingsmaterialen. Pas op met eventuele gladheid door water, modder, zand, ijs of anderzijds ontstane omstandigheden bij het gebruik maken van een loopplank of het loopbordes.
 • Gebruik het loopbordes nooit en te nimmer tijdens het rijden. Het is ten strengste verboden voor mens en dier om plaats te nemen op jouw boottrailer of in jouw boot tijdens het rijden met jouw boottrailer.
 • Regelmatig rijden met jouw boottrailer is beter dan langdurige stilstand. Het is raadzaam om tijdens stilstand de assen en het neuswiel te ontzien van continuebelasting door jouw boottrailer af te stempelen.
 • Houdt je zich op de hoogte rondom veranderende wet- en regelgeving rondom aanhangers en laat je niet verrassen.
 • Het is beter jouw boottrailer op een verhard terrein te stallen dan op bijvoorbeeld een grasveld.
 • Laat alvorens jouw boot te water te laten eerst jouw assen, reminrichting en wiellagers aan de lucht afkoelen. Dit verlengt de levensduur van deze draaiende delen aanzienlijk.
 • Bij het demonteren of verschroten van jouw boottrailer kan er spraken zijn van gevaarlijke stoffen en recyclebare materialen.
   

Schade

Je moet er niet aan denken, maar helaas zit een ongelukje vaak in een klein hoekje. Omdat de boottrailer vaak volledig modulair wordt geproduceerd zijn de verschillende onderdelen relatief makkelijk te vervangen. Verzekering

Het verzekeren van een aanhangwagen, dus ook jouw boottrailer, is niet verplicht, echter wel aan te raden. jouw boottrailer is standaard WA (schade aan derden) meeverzekerd wanneer deze aan jouw auto is gekoppeld. Het is echter niet zo dat jouw aanhanger automatisch Allrisk of Casco meeverzekerd is wanneer jouw auto zo verzekerd is. Je kunt een diefstal- en/of schade verzekering los af te sluiten voor jouw boottrailer. 

 

Gebruiks- en onderhoudsinstructies KNOTT-chassiscomponenten met bedrijfsvoorschriften:

De volgende gebruiks- en onderhoudsinstructies met gebruiksvoorschriften gaan over KNOTT-chassiscomponenten. Ze maken deel uit van garantiebepalingen; bovendien zijn de desbetreffende gebruiksvoorschriften van de producent in acht te nemen. Om de veiligheid bij het gebruik en in het verkeer te behouden moeten de onderhoudswerkzaamheden volgens de voorgeschreven intervallen worden doorgevoerd. Onderhoud, reparaties resp. vervanging van aan slijtage onderhevige onderdelen aan het onderstel en in de reminstallatie mogen uitsluitend door een gekwalificeerde garage worden doorgevoerd. Er mogen uitsluitend originele KNOTT vervangingsdelen worden gebruikt, om
a) de functie en veiligheid te garanderen,
b) waarborg- en garantieclaim te behouden,
c) de bedrijfstoestemming volgens nationale en internationale voorschriften te behouden
De reminstallatie, in het bijzonder de oploopinrichting, de wielremmen en ook de dissel zijn volgens de geldige EG-richtlijnen gekeurd en mogen alleen in de goedgekeurde combinatie worden gebruikt. KNOTT-chassis bestaan uit de trekkogelkoppeling, de oploopinrichting, de overbrengingsinstallatie, de wielremmen in verbinding met KNOTT-rubber-, torsie- en staal-torsie-veerassen en evt. de dissel, de trekstangen of de langsliggers.

----------

Een boottrailer is bedoeld om vaartuigen mee te vervoeren binnen de limieten die er aan de diverse types trailers gesteld zijn. Deze limieten zijn terug te vinden in de prijslijsten en op de diverse typeplaatjes. Tevens staan deze vermeld op het bijgeleverde CVO (Certificaat van Overeenstemming). Het overschrijden van de limieten is strafbaar en kan tot hoge boetes leiden, of nog erger, ernstige schade toebrengen aan boot, auto, mens en/of dier.
Het is raadzaam om de combinatie van boot en trailer niet zomaar te veranderen want daarvoor is vrijwel altijd nieuwe afstelling van het laadsysteem en assenstelsel en/of reminrichting voor benodigd. Ook kan het zijn dat bij verandering van het trekkend voertuig (de auto) er een her- afstelling plaats zal moeten vinden in verband met de wettelijk bepaalde maximale kogeldruk.